Avui: 09:00-13:00, 17:00-20:00 938901796 640933335 640933335

Formulació magistral

Elaboració i preparació de medicaments especifics seguint la prescripció facultativa.

Sm farmàcia dispensadora de fórmules magistrals el.laborades en farmàcies especialitzades.

Preu